Vraag en antwoord

Algemeen

Kijk op de pagina Contact voor het telefoonnummer of e-mailadres van de helpdesk.

Het PGB Portaal is geschikt voor alle soort apparaten. U kunt het portaal met uw computer of laptop (Windows en Apple), tablet en smartphone gebruiken. Op de volgende browsers werkt het PGB Portaal goed: Google Chrome, Internet Explorer (10 en 11), Microsoft Edge, Firefox en Safari. Daarnaast is het portaal ook geschikt gemaakt voor screenreaders en andere hulpmiddelen.

Op EntreePGB staat alle informatie over hoe het PGB Portaal werkt. Zoekt u informatie over salarisadministratie en uitbetaling van declaraties? Kijk dan op de website van de SVB. Voor algemene informatie over een pgb en het aanvragen van een pgb kunt u terecht bij uw zorgkantoor of gemeente.

De SVB blijft zich bezighouden met de salarisadministratie en uitbetalingen van declaraties en maandlonen. Uw zorgkantoor of gemeente beoordeelt de zorgovereenkomsten en de wijzigingen.

 • Alle berichten die in het portaal staan kunt u downloaden op uw computer en daarna uitprinten. Ga hiervoor naar de pagina 'Overzicht berichten'.
 • Zorgovereenkomsten die u heeft afgesloten kunt u downloaden op uw computer en daarna uitprinten. Ga hiervoor naar de pagina 'Overzicht zorgovereenkomsten' en open de zorgovereenkomst die u wilt downloaden.
 • Declaraties en maandlonen kunt u direct printen. Ga hiervoor naar de pagina 'Overzicht declaraties en maandlonen' en open de declaratie die u wilt printen en klik op de printknop.
 • Ook uw overzichten kunt u printen vanuit het portaal. Klik hiervoor op de printknop in het overzicht dat u wilt printen.

Dit kan in uw profiel in het PGB Portaal. Gegevens zoals uw e-mailadres, telefoonnummer en IBAN kunt u zelf invullen en wijzigen in het portaal.

Uw naam, geslacht, geboortedatum, burgerservicenummer en adres worden opgehaald uit de Basisregistratie Personen (BRP). Als deze gegevens onjuist zijn kunt u contact opnemen met uw gemeente. Wijzigingen in deze gegevens worden automatisch aangepast op uw profiel in het portaal.

Nee, als u op papier wilt werken zijn er nieuwe formulieren die u moet gebruiken. Deze zijn te vinden op de pagina 'Formulieren'.

Informatie over het werken op papier vindt u onder het kopje 'Overgang naar het PGB Portaal' onder de vraag 'Wat verandert er voor mij als ik op papier blijf werken?'.

Vertegenwoordigers

Wettelijke vertegenwoordiger

Uw vertegenwoordiger kan bij al uw gegevens. Dit zijn onder andere uw profielgegevens, toekenningsbeschikkingen, stand van uw budget, zorgovereenkomsten en declaraties. Als u een wettelijke vertegenwoordiger heeft, kunt u zelf niet inloggen in het PGB Portaal.

Gewaarborgde hulp bij een pgb vanuit de Wlz

Uw gewaarborgde hulp kan bij al uw gegevens. Dit zijn onder andere uw profielgegevens, toekenningsbeschikkingen, stand van uw budget, zorgovereenkomsten en declaraties. Als u een gewaarborgde hulp als vertegenwoordiger heeft, kunt u zelf inloggen in het PGB Portaal. U kunt gegevens raadplegen, maar mag u zelf niets wijzigingen of indienen.

Zorgverleners

Uw zorgverlener/zorginstelling ziet alleen de zorgovereenkomsten die u met hen heeft gedeeld en daarnaast de declaraties en/of maandlonen die horen bij deze zorgovereenkomsten.

Zorgkantoren of gemeenten

Het zorgkantoor of gemeente die uw toekenningsbeschikking heeft afgegeven kan bij een deel van uw gegevens. Ze kunnen de budgetten, zorgovereenkomsten en declaraties en/of maandlonen die zijn gekoppeld aan deze toekenningsbeschikking inzien. Daarnaast kunnen ze uw profielgegevens bekijken.

SVB

De SVB kan bij al uw gegevens, behalve de zorgbeschrijving die hoort bij een zorgovereenkomst in de Wlz.

Bekijk ook de Privacy statement voor meer informatie.

Overgang naar het PGB Portaal

Wanneer u werkt met het nieuwe PGB Portaal, komt u een aantal vertrouwde en nieuwe zaken tegen. U kunt in het portaal overzichten vinden van uw toekenningsbeschikking, budget, zorgovereenkomsten, declaraties en/of maandlonen. Ook ziekmeldingen zijn terug te vinden.

Een kort overzicht van de voordelen van het PGB Portaal:

 • U kunt zorgovereenkomsten digitaal opstellen, ondertekenen en indienen. Daardoor hoeft u geen formulieren meer te printen, in te vullen, te scannen en op te sturen.
 • Het portaal past de vragen aan naar uw situatie.
 • Er worden automatische controles uitgevoerd, zoals op het minimumloon.
 • U ziet altijd de laatste stand van uw budget, zorgovereenkomsten, declaraties en toekenningsbeschikking.
 • Declaraties worden direct gecontroleerd, zodat u zeker weet dat ze uitbetaald kunnen worden wanneer u ze indient.
 • U hoeft niet meer elke keer uw persoonlijke gegevens en die van uw zorgverlener opnieuw in te vullen. Deze gegevens worden opgeslagen in het profiel en automatisch ingevuld waar nodig.

Wat is er anders in het PGB Portaal?

 • Een (nieuwe) vertegenwoordiger geeft u voortaan door via uw zorgkantoor of gemeente.
 • Uw zorgverlener heeft ook toegang tot het PGB Portaal. Zij hebben een eigen account en kunnen dus niet bij uw persoonlijke gegevens. Kijk onder het kopje 'Zorgverlener' wat zorgverleners allemaal kunnen zien.
 • Is uw zorgverlener een zorginstelling of een zzp'er? Dan heeft uw zorgverlener een AGB-code nodig. Deze code heeft u nodig om een zorgovereenkomst af te kunnen sluiten. Uw zorgverlener kan voor meer informatie kijken op de pagina Aanvragen AGB-code en VECOZO-certificaat.

Wat zijn nieuwe afspraken over het pgb die direct in het portaal zijn doorgevoerd?

 • Zorgkantoren en gemeenten beoordelen de zorgovereenkomsten.
 • De Wmo-HH en Wmo-BG budgetten zullen vanaf nu als één Wmo-budget worden getoond. U kunt zelf bepalen aan welke werkzaamheid binnen de Wmo u het totale budget besteedt.
 • Zorgkantoren en gemeenten moeten kunnen laten zien aan welke werkzaamheden de budgetten zijn besteed. Bij de invoering van het portaal is hier rekening mee houden. Bij het declareren zult u voortaan de geleverde zorg per werkzaamheid in plaats van per tarief moet gaan declareren.
 • U kunt geen vrijwillige storting meer doen als u budget tekort heeft of verwacht. Als u te weinig budget heeft, kunt u het tekort per declaratie bijstorten met iDeal. U ziet in uw budgetoverzicht hoeveel u in totaal heeft bijgestort.
 • Een zorgverlener die bij u in dienst is, wordt bij ziekte doorbetaald uit het ziekengeld. Dit gaat niet van uw budget af. Ziekengeld is een apart potje, als compensatie voor zieke zorgverleners. Daardoor kunt u een eventuele vervangende zorgverlener betalen uit uw reguliere budget. U ziet in uw budgetoverzicht hoeveel er in totaal is betaald uit het ziekengeld.

Uw zorgkantoor of gemeente zorgt ervoor dat uw toekenningsbeschikking in het PGB Portaal komt te staan. Het PGB Portaal ontvangt de informatie over uw geldige zorgovereenkomsten van de SVB. Er zijn enkele gegevens die het PGB Portaal niet ontvangt en daardoor anders kunnen zijn dan u verwacht. De werkzaamheden uit de zorgovereenkomst zijn bijvoorbeeld niet bekend en de tarieven ontvangt het portaal als uurtarieven. Ga naar de pagina Overgang voor meer informatie.

Na de overgangsperiode kunt u aan de slag met het nieuwe PGB Portaal. De betalingen die voor de overgangsperiode uit het pgb zijn gedaan, blijven zichtbaar in het oude portaal (Mijn PGB via svb.nl). In het nieuwe PGB Portaal ziet u het totaalbedrag dat voor de overgangsperiode uit uw pgb is gebruikt.

De volgende zaken veranderen als u op papier blijft werken:

 • U stuurt niet meer alle formulieren naar de SVB. Als u een Wlz-budget heeft stuurt u onderstaande formulieren naar het zorgkantoor. Als u een Wmo- of Jeugdwet-budget heeft stuurt u onderstaande formulieren naar de SVB:
  • Zorgovereenkomsten
  • Wijzigingsformulier zorgovereenkomst
  • Machtiging voor salarisadministratie
  • Zorgbeschrijving (voor de Wlz)
  • Profielwijziging van persoonlijke gegevens
 • De volgende formulieren stuurt u voor de Wlz, Wmo en Jeugdwet aan de SVB:
  • Urenbriefjes
  • Facturen
  • Andere declaraties
 • Wijzigingen op een zorgovereenkomst gaan altijd in per eerste van de maand.
 • De formulieren van de zorgovereenkomst zijn vernieuwd. Deze zijn te vinden op de pagina 'Formulieren'.
 • Is uw zorgverlener een zorginstelling of een zzp'er? Dan heeft uw zorgverlener een AGB-code nodig. Deze code heeft u nodig om een zorgovereenkomst af te kunnen sluiten. Uw zorgverlener kan voor meer informatie kijken op de pagina Aanvragen AGB-code en VECOZO-certificaat.

Overige zaken zoals bijvoorbeeld het ziekmelden van een zorgverlener zijn gelijk gebleven aan de situatie voor het PGB Portaal.

U kunt ook gebruik maken van het PGB Portaal. Dit biedt een aantal voordelen vergeleken met werken op papier. Meer informatie over de voordelen vindt u op de startpagina.

Uiteindelijk kunnen alle budgethouders uit de Wmo, Jeugdwet en Wlz gebruik maken. Op dit moment is het portaal alleen toegankelijk voor de budgethouders uit de gemeente Westland en van de zorgkantoren DSW en Zilveren Kruis Flevoland. Budgethouders uit andere regio’s zullen vanzelf volgen. Budgethouders worden op tijd geïnformeerd. Het is nog niet bekend of en wanneer budgethouders uit de Zvw ook van het PGB Portaal gebruik gaan maken.
Nee, de Zvw is nog niet opgenomen in het PGB Portaal. Dit is wel de wens voor de toekomst.

U kunt de zorgovereenkomst in het PGB Portaal makkelijk wijzigen. Dit doet u door de zorgovereenkomst te openen in het portaal en op de knop 'Wijzigen' te klikken. Zo kunt u de meeste afspraken die niet zijn overgenomen aanpassen. De zorgverlener en u zetten dan een digitale handtekening onder de gewijzigde versie. Met de komst van het nieuwe portaal zal uw zorgkantoor of gemeente wijzigingen van de zorgovereenkomst goedkeuren.

Het PGB Portaal ontvangt de informatie over uw geldige zorgovereenkomsten van de SVB. Alleen de gegevens en afspraken die digitaal zijn opgeslagen bij de SVB worden overgezet. Daardoor kan uw zorgovereenkomst er anders uitzien dan u verwacht. Ga naar de pagina Overgang voor meer informatie.

Als u een zorgovereenkomst wilt afsluiten met een zorginstelling of zzp’er dan heeft uw zorgverlener een AGB-code nodig. Een AGB-code is een landelijke code waarmee de zorgverlener kan worden herkend. Het portaal weet daardoor om welke zorgverlener het gaat.

Ook als u papier werkt is de AGB-code nodig. Uw zorgovereenkomst wordt door het zorgkantoor of de gemeente in het portaal ingevoerd. Ook als u op papier werkt. Zo staan alle zorgovereenkomsten van alle budgethouders in hetzelfde systeem. U kunt er daardoor op elk moment voor kiezen om digitaal te gaan werken.

Vertegenwoordiger

Geef aan uw zorgkantoor of gemeente door dat u een vertegenwoordiger heeft. U kunt één vertegenwoordiger doorgeven. Uw zorgkantoor of gemeente zorgt ervoor dat uw vertegenwoordiger op uw toekenningsbeschikking staat. Zodra uw toekenningsbeschikking in het PGB Portaal staat, kan uw vertegenwoordiger inloggen.

U kunt maar één vertegenwoordiger doorgeven aan uw zorgkantoor of gemeente voor op uw toekenningsbeschikking. Er kan ook maar één vertegenwoordiger inloggen in het portaal. Heeft u meer dat één vertegenwoordiger? Dan kunt u dit doorgeven aan uw zorgkantoor of gemeente. Deze vertegenwoordiger kan niet inloggen in het portaal.

Geef dit door aan uw zorgkantoor of gemeente. De oude vertegenwoordiger kan dan niet langer inloggen in het portaal.

Als u een nieuwe vertegenwoordiger heeft, kan deze inloggen met een persoonlijk DigiD en uw pgb-zaken regelen. De vertegenwoordiger kan ook aanpassingen doen over de periode waarin hij of zij nog niet actief was.

Ja, uw vertegenwoordiger kan inloggen met zijn eigen DigiD. Als u vertegenwoordigd wordt door een bewindvoeringskantoor kan de vertegenwoordiger inloggen met eHerkenning. In beide gevallen moet uw vertegenwoordiger hiervoor wel op uw toekenningsbeschikking genoemd staan.

Let op! Geef nooit uw eigen DigiD aan uw vertegenwoordiger of aan iemand anders.

Wettelijke vertegenwoordiger

Als u een wettelijke vertegenwoordiger heeft bent u niet bevoegd om in te loggen.

Gewaarborgde hulp

Als u een gewaarborgde hulp heeft kunt u gegevens raadplegen, maar mag u zelf niets wijzigingen of indienen.

De bewindvoerder die de pgb-zaken voor u regelt kan inloggen in het portaal met eHerkenning. Dit is een manier van inloggen voor ondernemers.

Meer zekerheid over uw online identiteit, daarom gebruiken wij eHerkenning. Met eHerkenning identificeert u zich veilig en eenvoudig online. Het grote gemak is dat u met eHerkenning bij meerder organisaties kunt inloggen. U hoeft dus minder wachtwoorden te onthouden. Veilig, makkelijk en betrouwbaar. Ga voor meer informatie naar www.eherkenning.nl

Nee, dit is niet mogelijk. Post wordt altijd gestuurd naar het adres van de vertegenwoordiger dat bekend is in de Basisregistratie Personen (BRP). Als de vertegenwoordiger een adreswijziging doorgeeft aan de gemeente, wordt dit automatisch doorgevoerd in het PGB Portaal.

Zorgverlener

Inloggen met DigiD

U kunt als zorgverlener inloggen met uw persoonlijke DigiD als u:

 • partner bent van de budgethouder;
 • een familielid (eerste- of tweedegraads) bent van de budgethouder;
 • een zorgverlener bent en niet ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel.

Heeft u nog geen DigiD? Vraag hem dan aan via DigiD aanvragen.

Inloggen met VECOZO-certificaat

Als zorginstelling of als zelfstandige zonder personeel (zzp'er) logt u in het PGB Portaal in met een VECOZO-certificaat. De zorgverlener moet hiervoor ingeschreven staan in het AGB-register. Dit is hét identificerende register in de zorg, met de AGB-code als unieke sleutel. Als zorgaanbieder vindt u op de site van Vektis relevante informatie over het AGB-register.

Bekijk hier het stappenplan voor het aanvragen van AGB-codes en/of VECOZO-certificaten.

Uw zorgverlener kan een gedeelde zorgovereenkomst zien, aanpassen, ondertekenen en aan u sturen. Uw zorgverlener kan geen zorgovereenkomsten of declaraties indienen.

Uw zorgverlener ziet zijn of haar:

 • zorgovereenkomsten
 • declaraties en/of maandlonen
 • ziekmeldingen
 • persoonlijke berichten
 • persoonlijke gegevens

Uw zorgverlener kan het volgende niet zien:

 • uw toekenningsbeschikking
 • de hoogte van uw budget
 • uw berichten
 • zorgovereenkomsten/declaraties met andere zorgverleners

Is uw zorgverlener een zorginstelling of een zzp'er? Dan heeft uw zorgverlener een AGB-code nodig. Deze code heeft u nodig om een zorgovereenkomst af te kunnen sluiten. Uw zorgverlener kan voor meer informatie kijken op de pagina Aanvragen AGB-code en VECOZO-certificaat.

Stel uw zorgovereenkomst op papier op. Stuur deze per post naar:

 • uw zorgkantoor als u een budget uit de Wlz heeft;
 • de SVB als u een budget uit de Wmo of Jeugdwet heeft.
Ook wijzigingen op uw zorgovereenkomst stuurt u per post op. U helpt een snelle verwerking door het formulier zoveel mogelijk op de computer in te vullen en daarna te printen en versturen. Goedgekeurde zorgovereenkomsten kunt u wel in het PGB Portaal bekijken. Zo kunnen u en uw zorgverlener op elk moment overstappen naar het portaal. Declaraties kunt u zelf wel in het PGB Portaal indienen, ook als uw zorgverlener liever op papier werkt.

Zorgovereenkomst

In het kort:

 • Krijgt u zorg van een zorginstelling? Kies dan voor een 'Zorgovereenkomst met zorginstelling';
 • Krijgt u zorg van een zzp'er? Kies dan voor 'Zorgverlener werkt in opdracht' ook wel zorgovereenkomst van opdracht genoemd;
 • Neemt u uw zorgverlener in dienst? Kies dan voor 'Zorgverlener is bij mij in dienst' ook wel arbeidsovereenkomst genoemd;
 • Krijgt u zorg van uw partner of familielid in eerste of tweede graad? Kies dan voor 'Zorgovereenkomst met partner of familielid'.

Welke zorgovereenkomst u kiest, hangt af van uw zorgverlener en de relatie die u heeft met uw zorgverlener. In het PGB Portaal kunt u hulp krijgen bij het kiezen van de juiste soort overeenkomst. Heeft u nog vragen? Neem contact op met uw zorgkantoor of gemeente.

De meeste controles in het PGB Portaal gebeuren automatisch. Bijvoorbeeld de controle op het minimumloon. Het maximumtarief wordt niet automatisch gecontroleerd. Dat komt onder andere doordat niet elke gemeente hetzelfde maximumtarief heeft. Het tarief wordt daarom handmatig door uw zorgkantoor of gemeente gecontroleerd. Neem contact op met uw zorgkantoor of gemeente als u hier vragen over heeft. Als de overeenkomst is goedgekeurd, betaalt u het volledige tarief uit uw budget. Ook als dit boven het maximum ligt.

Zorgkantoren en gemeenten hebben als streven om binnen zeven werkdagen te reageren.

Nee, dat kan niet. Uw zorgverlener kan wel een wijziging in een zorgovereenkomsten starten, maar niet indienen. U moet de wijziging als laatste ondertekenen en bent altijd degene die de wijziging indient.

Ja, uw zorgverlener en u moeten het eens zijn met de wijziging. U moet allebei de zorgovereenkomst ondertekenen.

Nee, dit is afhankelijk van het soort wijziging. Sommige wijzigingen, zoals een wijziging in overige afspraken, worden direct doorgevoerd. Wijzigingen in de werkzaamheden en de vergoedingen moeten wel worden goedgekeurd. Het portaal laat u in de stap 'Controle' weten of de wijziging moet worden goedgekeurd door uw zorgkantoor of gemeente.

Ja, u ontvangt altijd een bericht na beoordeling. U kunt in uw profiel ervoor kiezen om berichten per e-mail te ontvangen. U ontvangt dan een e-mail als uw zorgkantoor of gemeente uw zorgovereenkomst heeft beoordeeld. Heeft u gekozen voor berichten per post, dan ontvangt u een brief. Daarnaast ziet u in het portaal de status van de zorgovereenkomst. Bijvoorbeeld of deze nog ter goedkeuring staat, of de overeenkomst moet worden aangevuld of dat deze is goed- of afgekeurd.

Ja, u kunt deze overeenkomst wijzigen. Deze wijziging wordt beoordeeld door uw zorgkantoor of gemeente. Stel uw zorgkantoor of gemeente keurt de wijziging goed. Dan worden alle declaraties en maandlonen vanaf de ingangsdatum van de wijziging ingetrokken. Ingetrokken maandlonen worden automatisch opnieuw berekend en uitbetaald. Ingetrokken declaraties moeten opnieuw door u worden ingediend.

U kunt in het PGB Portaal een zorgovereenkomst (eerder) beëindigen. Ga naar 'overzicht zorgovereenkomsten' en kies de zorgovereenkomst die u wilt beëindigen. Klik op de knop 'Beëindigen'. Let op, er zijn extra regels voor het opzeggen van een zorgovereenkomst als u uw zorgverlener in dienst heeft. Deze informatie krijgt u in het portaal te zien.

Wilt u de einddatum van uw zorgovereenkomst vervroegen? Of wilt u de zorgovereenkomst beëindigen? Bespreek dit dan eerst met uw zorgverlener. Houd rekening met de opzegtermijn. In 'Aan de slag' onder het kopje 'Zorgovereenkomst' van de budgethouder ziet u hoe u dit regelt in het portaal.

Stel een nieuwe zorgovereenkomst op, want u heeft een ander soort zorgovereenkomst nodig. Kies in het portaal voor de overeenkomst 'zorgverlener werkt in opdracht' ook wel een zorgovereenkomst van opdracht genoemd. Uw zorgverlener logt nu niet meer in met zijn DigiD, maar met VECOZO. Vergeet niet uw oude zorgovereenkomst te beëindigen.

Nee, dat hoeft niet. U kunt uw persoonlijke gegevens wijzigen in uw profiel. Dit wordt automatisch doorgevoerd in uw zorgovereenkomst(en).

Open op de pagina 'Overzicht zorgovereenkomsten' de juiste zorgovereenkomst en klik daarna op de knop 'Wijzigen'.

Nee, dat hoeft niet. Uw zorgovereenkomst wordt automatisch aangepast. Zo zal het tarief nooit lager zijn dan het minimumloon of het minimumjeugdloon.

Deze aanpassing wordt gedaan als:

 • uw zorgverlener een jaar ouder wordt (tot en met 22 jaar);
 • het minimumloon wordt aangepast.

Let op! Bij een automatische verhoging van het minimumloon wordt het budget niet aangepast. Let hierop bij het plannen van uw budget.

Open op de pagina 'Overzicht zorgovereenkomsten' de juiste zorgovereenkomst en klik daarna op de knop 'Wijzigen'. U krijgt in stap 2 de vraag of u zorgovereenkomst wilt verlengen en tot wanneer. Wijzigingen die uw zorgverlener of u maakt, moeten altijd ondertekend worden door uw zorgverlener en u.

Op dit moment staat altijd uw naam bij de ondertekening van de zorgovereenkomst. Ook als u een vertegenwoordiger heeft. Hier wordt aan gewerkt. In de toekomst wordt de naam van de vertegenwoordiger getoond als deze heeft ondertekend.

Declaratie en maandloon

Als u een maandloon heeft afgesproken wordt uw zorgverlener uitbetaald op vaste betaaldagen. Kijk hiervoor op de website van de SVB.

Als u elke maand declareert is de betaaldag afhankelijk van of de SVB de salarisadministratie voor u doet. Kijk ook hiervoor op de website van de SVB.

U kunt één declaratie van het soort 'Geleverde zorg (en reiskosten) zorgverlener' per zorgovereenkomst per maand indienen. Het is mogelijk om de declaratie tijdens de maand in te vullen en op te slaan. U kunt de declaratie pas indienen als de maand is afgelopen. Andere soorten declaraties (zoals het opvragen van het verantwoordingsvrij bedrag en een feestdagenuitkering) kunt u vaker indienen per maand.

U kunt in het portaal makkelijk uw factuur declareren. Dit kan via 'Declaratie indienen' en via 'Factuur uploaden'. Er zijn een paar belangrijke verschillen tussen deze twee opties.

Declaratie indienen Factuur uploaden
Factuurgegevens U uploadt uw factuur en voert zelf in hoeveel zorg er is geleverd en op welke dagen. U hoeft alleen uw factuur te uploaden.
Controles Het portaal voert direct controles uit. U krijgt direct een melding als er iets niet klopt. Zodra u de factuur heeft ingediend, krijgt de SVB de opdracht om uw factuur te verwerken. Het kan zijn dat de SVB de factuur afkeurt als er iets niet klopt.
Stand van uw budget U ziet direct hoeveel budget u overhoudt na de declaratie. U ziet niet hoeveel budget u overhoudt na de declaratie en of u wel voldoende budget heeft.
Betaling Uw declaratie wordt meteen ingepland voor uitbetaling. Na verwerking en goedkeuring door de SVB wordt de declaratie ingepland voor uitbetaling.
Zichtbaar in portaal Uw declaratie is voor uw zorgverlener en u meteen zichtbaar op de pagina 'Overzicht declaraties en maandlonen'. Hier kunt u de status van de betaling volgen. Pas na verwerking en goedkeuring door de SVB is de declaratie en de status ervan terug te zien op de pagina 'Overzicht declaraties en maandlonen'.

Heeft u uw factuur wel digitaal, maar wilt u geen gebruik maken van het portaal? Stuur uw factuur dan per e-mail naar: entreepgb@svb.nl

Ja dat kan. U moet de declaratie nog wel zelf beoordelen en indienen via het portaal. Op de pagina ‘Aan de slag’ wordt uitgelegd hoe dit werkt.

Ja, maar we adviseren u om uw zorgverlener te vragen om één factuur per maand te maken. Het is mogelijk om meerdere facturen te uploaden die horen bij de gekozen maand. Vul het factuurnummer en de factuurdatum van het eerste factuur in. Dien de facturen pas in als de maand is afgelopen.

Ja, u kunt declareren over de maanden tot de ingangsdatum van de wijziging. Zodra uw zorgkantoor of gemeente de wijziging heeft goedgekeurd, kunt u declareren over de maanden na de ingangsdatum van de wijziging. Als u de tarieven heeft gewijzigd, gelden vanaf dat moment de nieuwe tarieven.

Ja, zodra de SVB de declaratie heeft ontvangen en ingescand, ziet u deze terug in het portaal. U ziet de declaratie op de pagina 'Overzicht berichten' als verzonden bericht. De declaratie moet dan door een medewerker worden ingevoerd in het PGB Portaal. Als de declaratie wordt goedgekeurd, dan ziet u deze op de pagina 'Overzicht declaraties en maandlonen'. Als er informatie ontbreekt of als de declaratie wordt afgekeurd, dan ontvangt u een brief.

U kunt uw factuur ook makkelijk via het portaal uploaden. Kijk bij de vraag 'Hoe kan ik een factuur declareren?' voor meer informatie.

Nee, het is in het PGB Portaal niet mogelijk om een declaratie te wijzigen. Wel kunt u declaraties in het geheel intrekken. De SVB beoordeelt dan of de declaratie mag worden ingetrokken en neemt hierover contact met u op. Als de SVB de intrekking goedkeurt, wordt het bedrag toegevoegd aan uw budget. Daarna stelt u de declaratie opnieuw op.

Wat gebeurt er met het bedrag van de ingetrokken declaratie? Als u een overeenkomst heeft met een zorginstelling of zzp'er wordt het bedrag teruggevorderd. Bij de overige soorten overeenkomsten wordt het bedrag verrekend met nieuwe declaraties.

U heeft een zorgovereenkomst met uw zorgverlener/vervoerder nodig om vervoerskosten te kunnen declareren. Spreek tarieven af voor het vervoeren van de budgethouder van en naar begeleiding groep. Tarieven kunnen worden afgesproken per kilometer, per rit of per uur. Als het tarief voor uw zorgverlener moet voldoen aan het minimumloon, mag u alleen kiezen voor een uurtarief. Zodra u een goedgekeurde zorgovereenkomst heeft, kunt u de vervoerskosten declareren zoals u ook andere werkzaamheden declareert. Ga naar 'Indienen declaratie' en kies voor 'Geleverde zorg en reiskosten zorgverlener declareren'.

Soms is het niet mogelijk om een zorgovereenkomst af te sluiten met een vervoerder. Bijvoorbeeld als u zelfstandig reist met het openbaar vervoer of een taxi. Dan kunt u deze kosten los declareren. Ga naar 'Indienen declaratie' en kies voor 'Factuur reiskosten budgethouder declareren'. De SVB beoordeelt de declaratie voordat deze uitbetaald kan worden.

Ga naar ‘Indienen declaratie’ en kies voor ‘Het verantwoordingsvrij bedrag opvragen’. U kunt het bedrag in één keer of in delen opvragen.

Budget

Nee, dat is niet mogelijk. Heeft u een goedgekeurde zorgovereenkomst met een tarief dat boven het maximumtarief ligt? Dan wordt het hele tarief betaald uit uw budget. Dit is zo afgesproken met de zorgkantoren en gemeenten. Houd hier dus rekening mee met de planning van uw budget. Het kan zijn dat u aan het eind van het jaar budget tekort komt. U kunt dan per maandloon of declaratie via iDEAL geld bijstorten.

Heeft u meer zorg nodig omdat uw zorgvraag is veranderd? Dan kunt u ook een nieuwe beoordeling van uw situatie vragen. Overleg dit met uw zorgkantoor of gemeente.

Ja, dat kan. Bijstorten kan pas als u te weinig budget heeft om een declaratie of maandloon uit te betalen. U kunt tijdens het opstellen van een declaratie via iDEAL het tekort aanvullen om een declaratie uit te laten betalen. U kunt ook geld bijstorten als een maandloon niet uitbetaald kan worden. Open daarvoor het maandloon vanuit het declaratieoverzicht.

Heeft u een declaratie per post opgestuurd en heeft u te weinig budget? Dan ontvangt u een brief met een betalingskenmerk en meer informatie over bijstorten. U kunt geen geld overmaken zonder betalingskenmerk.

Ziekte en zwangerschap

Als uw zorgverlener ziek wordt, moet hij of zij dit zo snel mogelijk bij u melden. U moet de ziekmelding binnen 24 uur in het PGB Portaal doorgeven. In 'Aan de slag' onder het kopje 'ziekte en zwangerschap' van de budgethouder staat beschreven hoe u dit doet in het portaal.

Gaat uw zorgverlener halverwege de dag ziek naar huis? Geef dan aan dat uw zorgverlener gedeeltelijk werkzaamheden heeft uitgevoerd. Heeft uw zorgverlener bijvoorbeeld de helft van de uren gewerkt? Vul dan 50% in bij percentage arbeidsgeschikt. Zorg er wel voor dat u de dag erna de ziekmelding wijzigt als uw zorgverlener niet kan werken vanwege ziekte. Vul dan nee in bij de vraag of uw zorgverlener gedeeltelijk werkzaamheden uitvoert.

Wanneer u een zorgovereenkomst heeft afgesloten met een zorginstelling hoeft u geen ziekmelding in te voeren. De zorginstelling zorgt dan meestal voor vervanging.

U kunt een ziekmelding ook direct aan de SVB doorgeven. Kijk op de website van de SVB om te lezen hoe u dat doet.

Wilt u een spoedcontrole laten uitvoeren door de arbeidsdienst? Bel de SVB dan voor 10 uur 's ochtends. Zij bellen de arbodienst en zorgen ervoor dat dezelfde dag nog een arbo-arts bij de zorgverlener langsgaat.

Is uw vaste zorgverlener ziek of met zwangerschapsverlof? Dan kunt u tijdelijk een vervangende zorgverlener regelen. Stel een vervangingsovereenkomst op in het PGB Portaal. In 'Aan de slag' onder het kopje 'ziekte en zwangerschap' van de budgethouder staat beschreven hoe u dit doet in het portaal. Wanneer u uw vaste zorgverlener weer beter meldt in het portaal, wordt automatisch de vervangingsovereenkomst beëindigd.

Dat hangt af van het soort zorgovereenkomst dat u heeft afgesloten met de zorgverlener.

Werkt de zorgverlener in opdracht? Of heeft u een overeenkomst met partner of familielid?

Dan wordt de zorgverlener niet doorbetaald tijdens ziekte.

Heeft u een overeenkomst met een zorginstelling?

Dan zorgt de zorginstelling voor een vervangende zorgverlener. Het declareren van de zorg blijft zoals normaal.

Is uw zorgverlener bij u in dienst?

Dan wordt de zorgverlener doorbetaald tijdens ziekte. Dit wordt niet van uw budget betaald, maar van ziekengeld. Ziekengeld is een apart potje, als compensatie voor uw zieke zorgverlener. Daardoor kunt u uw vervangende zorgverlener betalen uit uw reguliere budget. Hoe lang uw zorgverlener gecompenseerd wordt, hangt af van het aantal dagen per week dat de zorgverlener werkt. U krijgt hier in het portaal informatie over tijdens het ziekmelden van de zorgverlener en tijdens het declareren.

Dat hangt af van het soort zorgovereenkomst dat u heeft afgesloten met de zorgverlener.

Werkt de zorgverlener in opdracht? Of heeft u een overeenkomst met partner of familielid?

Dan wordt de zorgverlener niet doorbetaald tijdens ziekte. Als de zorgverlener de gehele maand ziek is wordt het maandloon niet uitbetaald. Als de zorgverlener één of meerdere dagen ziek is, wordt het maandloon in eerste instantie volledig uitbetaald. Achteraf vindt een correctie plaats en krijgt de zorgverlener de volgende maand minder vergoed.

Heeft u een overeenkomst met een zorginstelling?

Dan zorgt de zorginstelling voor een vervangende zorgverlener. Het maandloon wordt dan gewoon doorbetaald aan de zorginstelling.

Is uw zorgverlener bij u in dienst?

Dan wordt de zorgverlener doorbetaald tijdens ziekte. Dit wordt niet van uw budget betaald, maar van ziekengeld. Ziekengeld is een apart potje, ter compensatie voor uw zieke zorgverlener. Daardoor kunt u uw vervangende zorgverlener betalen uit uw reguliere budget. Hoe lang uw zorgverlener gecompenseerd wordt hangt af van het aantal dagen per week dat de zorgverlener werkt. U krijgt hier in het portaal informatie over tijdens het ziekmelden van de zorgverlener.

Dat hangt er vanaf hoeveel weken de zorgverlener voor de verwachte bevallingsdatum zit. Bij meer dan 6 weken van te voren, meldt u uw zorgverlener ziek. Bij 4 tot 6 weken voor de verwachte bevallingsdatum gaat het zwangerschapsverlof direct in. Ga naar de pagina 'Overzicht ziekmeldingen'. Kies de juiste zorgverlener en klik op de knop 'Zwangerschapsmelding wijzigen'. Pas de verlofdatum aan. Verwacht uw zorgverlener een meerling? Dan gaat het zwangerschapsverlof direct in als uw zorgverlener 8 tot 10 weken voor de verwachte bevallingsdatum ziek wordt.

Laatst bijgewerkt op .